Пирин Дизайн Студио

Услуги

Градоустройство и благоустрояване

* Изготвяме проектна документация за ПУП/ПЗ/РУП/ПРЗ и др. Изготвяне на предложение за изменение на ПУП и ОУП.
* Узаконяване на сгради и постройки.
* Геодезическо заснемане на имоти.
* Промяна предназначението на земеделски земи
* Жалби до РДНСК и до съда. 

Жилищни и обществени сгради

Архитектурното бюро осигурява целия процес на проектиране.
Изготвяме пълен набор от необходимите проекти по частите конструкции, електро, ВиК, отопление и климатизация (ОВ), вертикална планировка ( ВП), план за безопасност и здраве (ПБЗ)
Архитектурното студиото може да поеме ангажименти относно снабдяване с необходими документи от Общини, Електро и ВиК дружества, и изкарване на разрешение за строеж. 

Архитектурни визуализации

Визуализациите се изготвят на база триизмерен модел, моделиран от нас.
Представят коректно и реалистично архитектурния проект.
Някои от опциите които предлагаме са:
Архитектурни анимации
Интериорни и екстериорни неподвижни изображения.
Панорамни изображения със завъртане на 360 градуса
Виртуална разходка - модел на сградата с възможност за използване на очила за виртуална реалност 

За Контакти

Мобилен

0 (+359) 888 311 540

Адрес

Благоевград, ул.Иван Михайлов № 1, ет.5, офис 5

Работно време

9:00 - 17:00

© Copyright 2021 Пирин Дизайн Студио . All Rights Reserved.

This web page was made with Mobirise